Manueeltherapie

Voor wie?

De manueeltherapeut is nog meer gespecialiseerd in het goed functioneren van gewrichten, zeker waar het de wervelkolom betreft.
Manueeltherapie heeft in de loop der jaren een grote verandering ondergaan, van alleen maar 'kraken' naar veel meer bewust kijken van wat er nodig is en of een manipulatie ook echt wel nodig is. Bij contra-indicaties zal de manueeltherapeut veel eerder kiezen voor mobilisaties of in bepaalde gevallen voor 'hands off' therapie. In dit laatste geval gaat hij/zij als een case manager u uitleg geven wat er aan de hand is en in de meeste gevallen is heel specifiek oefenen de enige oplossing.

Wij noemen dit aansturingsoefeningen, waardoor de 'kracht- en stabilisatie spieren' goed en in de juiste volgorde met elkaar samen werken.

Verder is de manueeltherapeut uitermate geschikt om uw lichaam te screenen en de zwakke plekken en compensaties naar boven te brengen.

Maak direct uw afspraak via het contactformulier of telefonisch.
Wilt u meer weten?
Manueeltherapie revanu